Svedočanstvo - Istina ili Politika

Ponovo pos(v)etimo svedočanje

 nedelja, 28.01.2018.

 Radionica za mlade: vođenje srednjoškolaca kroz izložbu i arhiv

 

Centar za kulturnu dekontaminaciju i Muzej suvremene umjetnosti iz Beograda održali su radionicu za mlade, u četvrtak, 28. januara 2018. Radionica je uključivala razgovor sa umetnicima i vođenje kroz izložbu, razgovor sa ratnim veteranom Ljudvitom Kolarom i prezentaciju arhiva. Planirani program je promenjen, jer su se, umesto srednjoškolaca, za radionicu prijavili uglavnom doktoranti i studenti, kao i nastavnici u formalnom i neformalnom obrazovanju – ukupno 10 ljudi. Ovo je, naravno, bilo veoma važno, a diskusija se odnosila na to kako treba predavati i/ili učiti o ratovima i na mesto svedočenja, tj. neposrednog kontakta sa učesnicima rata, kao i arhivima, u procesu učenja. Druga tema, posebno zanimljiva pristutnim istoričarima umetnosti, bila je kako umetnost može doprineti razumevanju ratova.

Najava događaja na sajtovima MSUB i CZKD.

Ponovo pos(v)etimo svedočanje

Radionica za mlade

 

Centar za kulturnu dekontaminaciju i Muzej savremene umetnosti iz Beograda pozivaju vas na Radionicu za mlade u nedelju, 28. januara od 14 do 18h, u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića (Rodoljuba Čolakovića 2), u okviru projekta SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA: Koncept svedočanstva u komemoraciji jugoslovnskih ratova.

 

Radionica će obuhvatiti:

Razgovor sa umetnicima i vođenje kroz izložbu

Razgovor sa veteranom Ljudevitom Kolarom

Slušanje radio emisije urađene od isečaka iz arhiva

Pisanje kratkih refleksija o umetnosti i svedočenja, koji će uz saglasnost autora biti objavljeni na sajtu projekta

 

O izložbi:

Bazu projekta SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA: Koncept svedočanstva u komemoraciji Jugoslovenskih ratova čini audio arhiv od preko 200 intervjua vođenih sa učesnicima rata i antiratnim aktivistima. Projekat se odvija u dve međusobno isprepletane istraživačke linije koje se bave konceptom svedočanstva u kontekstu komemorativnih praksi i Jugoslovenskih ratova devedesetih, a zasniva se na intervjuima i umetničkim radovima koji razmatraju ove intervjue kao svedočanstava. Izložba radova 15 umetnika i umetničkih parova nastoji da poveća produkciju kapitala znanja, šireći realnosti činjenica o ratovima – njihovim učesnicima, uzrocima i posledicama kroz sakupljanje svedočanstava od direktnih učesnika ratova i anti-ratnih aktivista.

 

Kustosi: Noa Treister (CZKD/Učitelj neznalica) i Zoran Erić (MSUB)

Umetnici: Ana Bunjak, Sanja Anđelković, Bojan Krivokapić i Andrea Palašti, Daniel Đamo, Rijo Ikeširo (Ryo Ikeshiro) i Aron Rosman-Kis (Aron Rossman-Kiss), Filip Jovanovski, Kristina Marić, Jelena Marković, Jula Marculi (Iula Marzulli) i Mariana Fumai (Marianna Fumai), Vladimir Miladinović, Dorone Paris, Nikola Radić Lucati, Mersid Ramičević, Lala Raščić, Jacek Smolicki i Tim Šo (Tim Shaw), Katarina Šević. 

 

O arhivu:

Socijalna mreža arhiva svedočenja

Ova arhiva je regionalna i evropska, višejezična, on-line društvena mreža sećanja na Jugoslovenske ratove kroz svedočenja. Arhiv sadrži svedočenja u punoj dužini, kao i pretražive kratke snimke isečene iz ovih svedočanstava. Štaviše, on omogućava da se uređivanjem i sklapanjem ovih snimaka napravi vlastiti audio-narativni ili "radio program" i da se podeli sa drugima iz različitih zemalja, kao i da se tako doprinese glavnoj arhivskoj zbirci svedočenja. Ovaj kreativni i igrani aspekt arhiva ima za cilj da privuče najširu javnost, građane različitih nacionalnosti, a u različitim jezicima izložene činjenice će omogućiti upoređivanje različitih stanovišta u vezi sa pripadnošću nacijama, klasama, religijama, polom i starošću, otkrivanje skrivene istine i sticanje različitih uvida. Kao i ljudi, socijalna mreža i chat-soba olakšavaju, licem u lice, neočekivane susrete sa drugima i stvaranje nepredviđenih zajednica.

Arhiva podržava razumevanje svedočenja kao čina emancipacije, koji stvara društveni prostor za sećanje oslobođen od parlamentarno-partijskih politika, ograničenja i manipulacija, koji je i prostor za dijalog o mogućnosti zajedničke dobrobiti. Botom-up pristup, koji se odražavao kroz različite uloge koje su ljudi imali u konfliktima i na osnovu kojih danas formiraju različite društvene slojeve, daje osećaj prekogranične socijalne kohezije.

Arhiva pokazuje značaj različitih pokreta otpora u vreme rata i danas. Učesnici projekta, građani iz različitih nacionalnih država naslednica Jugoslavije i iz Evrope, razvijaće osećaj aktivnog uticaja i vlasništva nad demokratskim višestrukim hibridnim narativom.

I na kraju, ali ne i najmanje važno, prihvatanje ovih svedočenja u evropski istorijski narativ će pojam "balkanizacija" preneti u zaborav.