Svedočenje, demokratija i budućnost humanistike

Danas, rizici za demokratiju i za okruženje štete ljudskom razvoju. U oba slučaja naučna svest i istina zasnovana na dokazima su pod opsadom. Dok ovo stanje podseća na revizionističku istoriju nakon holokausta i genocida u Ruandi, što je dovelo do novih svedočenja, hitno okretanje ka naučnim dokazima je nenamerno razmestilo vredosti koje artikulišu teoretičari svedočenja. Ovaj rad ima cilj da definiše nove teorije svedočenja koje odgovaraju potražnji za istinom u naša vremena.