Biografija

Smilja Janković aka Smilja Brown je studirala, živjela i radila u Poljskoj, Turskoj, Južnoj Koreji, Izraelu, SAD, Kostarici i na Novom Zelandu, te se na kraju vratila u BiH, gdje planira i da ostane.

Trenutno je doktorantica Mirovnih studija pri Otago Univerzitetu na Novom Zelandu, a u Banjaluci uči djecu i odrasle i radi kao istraživačica za Muzej ratnog djetinjstva. Inače Sarajka!

 

Poklapajući se sa sobom

Članak je rani pokušaj analize bosanskohercegovačkog identiteta kao čina sjećanja ili komemorativne prakse. Analiza se usredsređuje na devet intervjua snimljenih 2016. godine sa učesnicima u Banja Luci i Sarajevu i pita kako se njihove naracije odnose na dominantne mainstream pojmove identiteta, pamćenja, rata, nacije, države itd.  Autorka zastupa konstruktivistički pristup, a analiza je djelimično inspirisana Frankom Ankersmitom i njegovim radom na komemoraciji i nacionalnom identitetu.