Biografija

Jacqueline Nießer je istraživačica na Leibniz Institutu za studije istočne i jugoistočne Evrope (IOS) u Regensburgu, u Nemačkoj.

Diplomirala je kulturalne studije sa težištem na kulturnoj istoriji i književnosti na Evropskom univerzitetu Viadrina u Frankfurtu na Odri.

U svom doktoratu istraživala je transnacionalni građanski aktivizam sećanja u postjugoslovenskom regionu koristeći se primerom Inicijative za REKOM.

Saurednica je knjige o primenjenoj i javnoj istoriji i objavila je nekoliko članaka o kulturi sećanja.

Provela je opširna etnografska istraživanja u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Od aprila 2016. godine koordinira međunarodni istraživački program „COURAGE. Kulturna opozicija - Razumevanje kulturnog nasleđa otpora u bivšim socijalističkim zemljama“ na IOS-u, koji finansira Horizon2020 Evropske Unije.

Za COURAGE trenutno istražuje avangardno pozorište za vreme socijalističke Jugoslavije kao utočište slobode i transnacionalni prostor kontakta.

 

Alternativna istina - svjedočanstvo u "Komisiji za istinu"

Jedan od preduslova za demokratiju je empatija, rekao je psiholog Arno Gruen. „Komisija za istinu“ (Truth Commission), koja se može smatrati olakšavateljem empatije, postala je popularni institucionalni sklop u okviru Tranzicione pravde. Dok sud utvrđuje krivicu počinilaca, „Komisija za istinu“ fokusira se na priče žrtava o patnjama. Takva vrsta komisije stvara zvanični institucionalni okvir za adresiranje i priznavanje patnje. Stoga svjedočenje o patnji može postati društveni događaj koji katalizira empatiju i može ojačati političku zrelost grupe.
U prezentaciji raspravljaću o tome koju vrstu istine izaziva performativni čin svjedočenja žrtava u „Komisiji za istinu“. Oslanjajući se na antropološka istraživanja o komisijama za istinu, posebno me zanima emocionalni aspekt istine, njegov značaj u istorijskoj svesti, te njegova uloga u oporavku postkonfliktnih društava.