Biografija

Đokica Jovanović je rođen 1952. u Ljubljani, magistrirao u Beogradu, doktorirao u Nišu.

Bio novinar na Radio Zaječaru i u „Narodnim novinama“ u Nišu, opštinski službenik u Merošini, glavni urednik Izdavačke kuće „Gradina“ u Nišu i direktor marketinga u Fabrici duvana DIN Niš.

Redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavao po pozivu na više fakulteta.

Održao oko 20 predavanja po pozivu.

Autor i koautor više monografija, objavio više od 100 naučnih radova.

Dobitnik nagrade Srpskog sociološkog društva za najbolju sociološku knjigu u 2012. godini (Prilagođavanje. Srbija i moderna, od strepnje do sumnje).

Učestvovao u dvadesetak naučno-istraživačkih i stručnih projekata.

Autor četiri dokumentarna filma.

Jedan od osnivača Udruženog pokreta slobodnih stanara u Nišu (UPSS).

 

Komemorativno kao ideologija

Razmatraju se neki aspekti komemorativne kulture kod nas. Komemorativna kultura pripada korpusu ideološke ritualizacije prošlosti kojom se divinizuje država, tačnije sasvim određeni ideološki poredak. Međutim, etablirana komemorabilna kultura kod nas je bitno omeđena prirodom jugoslovenskih ratova s kraja minulog stoleća u kojima Srbija zvanično nije učestvovala. To je, ujedno, i razlog zvaničnog nepostojanja događaja i datuma koji se vezuju za ratove u kojima je razorena Jugoslavija. Autor smatra da je uputno je da se postigne saglasnost (na području bivše Jugoslavije) o tome šta je jedinstvena komemorativna kultura na tlu Jugoslavije.