Muzika za nadu: Dokumentarna istorija nenasilne, muzičke kontra-kulture u Bajo Lempa, Salvador, 1970 - 2020

Kako lokalne zajednice (ruralne i urbane) mogu da se suprotstave eksponencijalnoj proliferaciji organizovanog kriminala i ekstremnog nasilja u kontekstu siromaštva i marginalizacije koji su još uvek nerešeni nakon građanskog rata 1992? Do koje mere je moguće za lokalne organizacije da omoguće rešenja za probleme tih razmera? Kako mogu međunarodne mreže solidarnosti značajnoda pomogni zajednicama u radu na sprečavanju nasilja? Kako može međunarodno podržani lokalni aktivizam da razvije nenasilni kontra-diskurs onim diskursima nasilja koji atomizuju i ućutkuju ljude putem straha i stigmatizacije? Kako mogu lokalne istorije preživljavanja zajednica građanskog rata, progona i rekonstrukciju nakon građanskog rata da pothrane ovaj aktivizam i rade kao resursi (po pitanju znanja i sredstava)? Ova pitanja su u srži mog projekta da dokumentujem 21 godinu istorije Muzike nade, organizacije sa etosom nenasilja, posvećene muzičkom oblikovanju omladine u Salvadoru. 

Prvobitni cilj Muzike nade je bio da mladima koji pate od traume skorašnjeg građanskog rata pruže alternativni kreativni fokus. Ovaj inicijalni cilj je ubrzo počeo da generiše samoodrživu, nenasilnu kulturu među mladima u kontekstu sve jačeg društvenog nasilja i kriminala. Ova istorija je rekonstruisana dokumentovanjem životnih priča i rada glavnih protagonista unutar te organizacije (četiri nastavnika, dvoje aktivista i jedan učenik-nastavnik), kroz participativnu akciju, oralnu istoriju i arhivskog istraživanja, cilja da stimuliše to u širem kontekstu organizacione istorije Muzike nade u regionu, zajedno sa širim nacionalnim i internacionalnim kontekstom društvenog konflikta izazvanog organozovanim kriminalom, marginalizacijom mladih i prisilne migracije.

Ova istorija (još uvek u ranim fazama istraživanja) istražuje rad Muzike nade u prethodne dve decenije kako bi se suprodstavila sve gorem ciklusu nasilja protiv maldih u regionu. Svrha toga je da bolje razumemo kako neke ‘privlačne’ osobine nasilne kulture (bande) mogu da budu oslabljene kroz nenasilni, lokalni aktivizam i kako, u isto vreme, zajednice mogu da se zaštite od organizovanog kriminala.

Uključivanje u, uključivanje od, i uključivanje pored: Svedočenje i odjekivanje u „Satenskom ostrvu“ Toma Mekartija i „Zločina vojnika“ Eri Deluke