Svedočanstvo - Istina ili Politika

Izložba i javni događaji

Utisci

 

Izložba Svjedočanstvo - Istina ili politika u Beogradu postavljena je u saradnji između Centra za kulturnu dekontaminaciju i Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Izložba Svedočanstvo - istina ili politika održana je u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, koja je ogranak Muzeja savremene umetnosti, u Beogradu od 14.12.2017. do 29.01.2018. a videlo ju je oko 500 posetilaca. U okviru otvoranja izložbe održan je i audiovizuelni preformans umetnika Mersida Ramičevića.

Izložba, odnosno umetnička dela i projekat u celini zasnovani su na rezultatima prethodnog projekta Imenovati TO ratom, realizovanog u periodu 2012-2014, posebno na više od 200 intervjua sa učesnicima rata i antiratnim aktivistima, kao i kasnijem kontinuiranom prikupljanju svedočenja. Ne možemo a da ne naglasimo značaj institucionalne podrške i saradnje beogradskog Muzeja savremene umetnosti kao državne institucije u realizaciji ove izložbu čime je dao glas, priznanje i legitimaciju učesnicima rata u ovom institucionalnom okruženju, budući da je saradnja ratnih veterana i "države" uvek saradnja sa vladajućom strankom, a ne sa državom kao institucijom koja zastupa svoje građane, odnosno narod. Dokaz za to je da ne postoji zakon koji uključuje većinu učesnika rata, nema državnog centra za dokumentaciju i ne postoji centralni spomenik. Štaviše, ni istorija antiratnog aktivizma nije zabeležena, posebno u područjima izvan Beograda, a većinu istraživanja o ratu rade nevladine organizacije, a ne državne institucije.

Izložba je omogućila posetiocima da iskustva učesnika rata i antiratnih aktivista upoznaju iz prve ruke kroz umetničke radove koji obrađuju ova svedočanstva iz ljudske, društvene, političke i kulturne perspektive i teme podjednako tretiraju kroz tekstove, glas i zvuk. Organizatori su se posebno trudili da dopru do različitih publika kao što su učesnici rata, koji su većinom radnici i retko se ohrabruju da idu na kulturne događaje, ili srednješkolska omladina koja je rođena nakon rata i o njemu nema ni minimalne informacije kroz školovanje, pogotovo ne iz prve ruke, kroz svedočanstva, čak ni od njihovih roditelja, akamoli od društvo uopšte.

Kako Muzej savremene umetnosti u Beogradu ima dobre veze sa drugim muzejima i kulturnim institucijama u Evropi, postavljanje izložbe na ovoj lokaciji značajno je doprinelo uključivanju teme jugoslovenskih ratova u evropski narativ sećanja, posebno iz ovog pristupa odozdo.

Otvaranje Video.

 

Prateći događaji:

Čitanje poezije - 15.12.2017

Čitanje poezije - 17.12.2017   -    VIDEO.

Koncert - Onaj Dječak 16.12.2017

Ponovo pos(v)etimo svedočanje: četvrtak, 18.01.2018. – vođenje kroz izložbu, projekcija filma “Muškarci ne plaču” i razgovor sa režiserom Alenom Drljevićem;    -    VIDEO.

Društvena mreža arhiva svedočenja: sreda, 24.01.2018. – vođenje kroz izložbu i prezentacija arhiva;    -    VIDEO.

Otvoreni dani za svedočenje: subota i nedelja, 27. i 28.01.2018. - vođenje kroz arhiv i poziv na vlastito svedočenje;

Ponovo pos(v)etimo svedočanje: nedelja, 28.01.2018. – Radionica za mlade: vođenje srednjoškolaca kroz izložbu i arhiv.

Izložba je najavljena preko sajtova CZKD-aMSUB mailing liste, društvenih mreža, u dnevnim novinama i preko zidnih novina

Zidne Novine.

 

Izbor medija:

 

https://www.danas.rs/kultura/svedocanstvo-istina-ili-politika/

http://www.danas.rs/kultura.11.html?news_id=365026&title=Svedo%c4%8danstvo+-+istina+ili+politika%3f

https://naslovi.net/2017-12-14/danas/svedocanstvo-istina-ili-politika/20908852

https://naslovi.net/2017-12-12/arte/svedocanstvo-istina-ili-politika/20898759

https://www.vesti.rs/Kultura/Svedocanstvo-Istina-ili-politika-BG.html

http://www.arte.rs/sr/aktuelno/svedocanstvo_istina_ili_politika-11641/

http://www.designed.rs/news/izlozba_svedocanstvo_%E2%80%93_istina_ili_politika_koncept_svedocanstva_u_komemoraciji_jug

http://www.seecult.org/content/svedocanstvo-istina-ili-politika-bg-1

http://citymagazine.rs/clanak/posetite-izlozbu-svedocanstvo-istina-ili-politika-o-ratovima-devedesetih

https://belgrade-beat.rs/lat/desavanja/svedocanstvo-istina-ili-politika

https://gallery-shots.blogspot.com/2018/02/svedocanstvo-is-tina-ili-politika.html

http://www.arte.rs/sr/vesti/svedocanstvo_istina_ili_politika-11706

http://www.designed.rs/news/svedocanstvo_istina_ili_politika_vodenje_kroz_izlozbu_i_projekcija_filma