Svjedočanstvo - Istina ili Politika

- Private Photography – prezentacija istraživanja i razgovor sa autorima: Friedrich Tietjen i Herbert Justnik

16.03.2018

Utisci

 

BASOC i Centar za kulturnu dekontaminaciju organizovali su razgovor u okviru izložbe Svjedočanstvo – Istina ili politika, u ponedjeljak, 16. marta u 18h. Kao dio pitanja adaptacije individualnih i društvenih procesa koji su se odigrali u predvečerje rata i tokom samog rata, privatna fotografija nam ima mnogo toga pokazati o privatnoj sferi, ali i o samoj fotografiji. U tom kontekstu je vođen razgovor sa Herbertom Justnikom i Friedrichom Tietjenom. Na razgovoru je bilo oko 10 ljudi.

Ovaj javni intervju je bio značajan jer je razmatrano kako obični ljudi shvataju mogućnost rata i sam rat. Česta su pitanja povodom Drugog svjetskog rata o tome kako ljudi nisu shvatali da će do rata doći i kako Jevreji nisu shvatali šta dolazi. Takođe, u vezi sa jugoslovenskim ratovima pitali smo u intervjuima: “Kada ste prvi put shvatili da će se desiti rat?” Iako je bilo raznih odgovora, mnogi ljudi su rekli da nisu shvatili da je to bio "rat" čak i nakon što je započeo. Usresređivanje na razdvajanje privatnog i javnog, ekonomskog i političkog dalo nam je koristan uvid u ovaj problem.

 

 

Logo

Private Photography – prezentacija istraživanja i razgovor sa autorima:

Friedrich Tietjen i Herbert Justnik

SVJEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA

Koncept svjedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova

 

BASOC i Centar za kulturnu dekontaminaciju srdačno vas pozivaju na razgovor u okviru izložbe Svjedočanstvo – Istina ili politika, u ponedjeljak, 16. marta u 18h. Kao dio pitanja adaptacije individualnih i društvenih procesa koji su se odigrali u predvečerje rata i tokom samog rata, privatna fotografija nam ima mnogo toga pokazati o privatnoj sferi, ali i o samoj fotografiji. U tom kontekstu ćemo voditi razgovor sa Herbertom Justnikom and Friedrichom Tietjenom.

 

Friedrich Tietjen – historičar umjetnosti i teoretičar na Akademiji vizuelnih umjetnosti u Leipzigu

Herbert Justnik – kustos muzeja Volkskundemuseum u Beču

Razgovor će voditi Noa Treister - Učitelj neznalica i njegovi komiteti/CZKD.

 

O razgovoru

U proljeće 2017. počeli smo istraživati lične fotografske prakse u Austriji između 1930-ih i 1950-ih godina, a od tada smo pregledali stotine albuma i hiljade fotografija. Posebno smo zainteresirani za one fotografije i albume koji su često shvatani kao dosadni, jer ne pokazuju ništa od političkih događaja, nego imaginacije dobrog života - poput vjenčanja, prazničnih putovanja i odrastanja djece. Činjenično, mnogi od ovih dokumenata istovremeno odaju utisak kao da nije bilo represije, Holokausta i rata. Ovo su tri aspekta oko kojih smo zasigurno najviše zainteresirani:

prvo, fotografije su ujedno oboje – i dokumenti i uobrazilja. Rijetko prikazuju dnevne napetosti, nego prije upravo trenutke odstupanja: ne rad, nego dokolicu. Pri tome također nude izuzeće od bilo kakvih političkih turbulencija. Odmak biografskog od historijskog nije slučajnost, nego se aktivno potražuje;

drugo, kao pred-uspomene, slike su rađene sa idejom da budu promatrane u bliskoj ili ne tako bliskoj budućnosti. Ta budućnost je ipak bila u mnogome nepoznata. Budući zadržavane uglavnom unutar privatne sfere, ove su fotografije i albumi često zadržavali utisak neutralnosti;

treće, prakse pokazivanja albuma i zagledavanja u slike nastavljaju se i danas, iako teško da se iko od ljudi koji su napravili ove fotografije i složili ove albume nalazi među živima, danas su rodbina i prijatelji koji čuvaju fotografije i albume ponekad obaviješteni o pričama vezanim za dokumenta starijih generacija. Praznine ne mogu biti ispunjene, proturiječnosti više ne mogu biti zaglađene same od sebe, osim odlaskom u arhive i potragom za dodatnim informacijama.

Predstavićemo prve nalaze izložbom najavljenom za novembar 2018. godine. Sam koncept izložbe je oblikovan našim shvatanjem praksi u smislu da će u istu biti uključeni (sa svojim pojedinačnim praksama) građani i naučnici, te seminari i drugi interaktivni formati.

Razgovor je dio projekta SVJEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA: Koncept svjedočanstvo u komemoraciji jugoslovenskih ratova koji realizuje Centar za kulturnu dekontaminaciju u saradnji sa partnerima: Učitelj neznalica i njegovi komiteti (Beograd), Muzej savremene umetnosti (Beograd), Historijski muzej Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Centar za kulturnu i socijalnu popravku (Banja Luka), Boem (Beč, Austrija), Observatorijum za Balkan i Kavkaz Transeuropa (OBCT Transeuropa) (Rovereto, Italija), Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Beograd) i Lajbnic Institut za studije istočne i jugoistočne Evrope (Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung – IOS) (Regensburg, Njemačka).