SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA

Izložba u Volkskundemuseum Wien (volkskundemuseum.at) i javni događaji

12.04.-30.9.2018.

utisci

 

 

Izložba SVEDOČANSTVO - ISTINA ILI POLITIKA je u toku u Volkskundemuseum Vien, u saradnji sa “Boemom” i Centrom za kulturnu dekontaminaciju. Do sada (maj 2018) na izložbi je bilo oko 1.000 posetilaca i posredstvom medija (indirektnih učesnika) oko 25.000.

Izložba u Beču je od najveće važnosti, jer je u Beču naseljena ogromna bivša jugoslovenska dijaspora, sastavljena uglavnom od gastarbajtera i ekonomskih migranata koji dolaze 1960-ih godina, ali i od značajne grupe intelektualaca, umetnika i kulturnih radnika. Ova rana migracija postala je trajna i vremenom je služila kao osnova za izbeglištvo i imigraciju koja je došla u toku devedesetih i nakon rata zbog ekonomske krize u svakoj od zemalja-naslednica Juguslavije.

Iako je Austrija kao država učestvovala u jugoslovenskim ratovima, učestvuje u aktuelnom "upravljanju konfliktom" i šalje trupe u misije UN i EU, a austrijske banke učestvuju u pljačkanju jugoslovenske društvene svojine i uprkos ogromnom broju austrijskih građana jugoslovenskog porekla, ovi ratovi nisu deo austrijske istorije. Zbog toga je ovim građanima predodređeno da se čuju kroz samocenzuru.

Izložba, održana u istaknutom muzeju kao što je Volkskundemuseum, doprinela je otvaranju prostora za diskurs o ratovima, imigraciji i mogućnostima svedočenja.

.

Povodom izložbe su objavljeni brošura, saopstenje za medije za sve relevantne medije, baner za veb, koji je visio i na muzejskoj, i veliki tekst na početku izložbe.

 

Posebno je napisan konceptualni tekst za ovu lokaciju putujuće izložbe.

 

Veb linkovi za izložbu:

muzejski sajt, muzej za otvaranje, Boem, Boem FB, DAS BÜNDNIS, Museum Management, O1, Dunav

 

Pre otvaranja izložbe održana je konferencija za štampu.

 

Javni događaji:

Postavljanje svedočenja, panel diskusija, sreda, 11.04.2018.

Otvaranje izložbe, Predstave, četvrtak, 12.4.2018.

Dobrodošli: Matthias Beitl, direktor Folklornog muzeja u Beču

Uvod u izložbu: Noa Treister, svedočanstvo kustosa - istina ili politika

Sledeće: minijaturna izvedba BOEM i Migrating Kitchen

Otvaranje je pratio i performans Tima Šarpa i Jacka Smolinskog i bio je vrlo dobro posećen događaj (oko 200 ljudi), ne samo od zainteresovanih posetilaca nego i od velikog broja relevantnih i zainteresovanih naučnika, umetnika, aktivista i političara. Videti fotografije ispod.

Objektivna arhiva? Arhiva vs. Ključne reči, radionica-performans Katarine Šević, petak, 13.04.2018, 17:00–20:00

 

Druge aktivnosti:

Radionica za zainteresovane nastavnike i programi medijacije sa učenicima:

Izložbeni razgovor, "Istinske" priče, razgovori o izložbi starijih od 14 godina

Proizvodnja istorije nije prirodni proces, ali različiti glumci se bore za "istinit, tačan" narativ o prošlim događajima. Želimo da koristimo praktične vežbe da probamo sa mladim ljudima da savladamo poteškoće koje nastaju kada se nekoliko glumaca bori za "istinski" narativ - čak i sa stanovišta da ovi procesi imaju direktan društveni uticaj na sadašnjost. Ko su protagonisti ovih pregovora, kako određena naracija stiče suverenitet tumačenja – i šta se događa sa ostalim narativima? Trajanje: 90 min

Vođenje kroz izložbu sa Odeljenjem muzejskog obrazovanja

Da li postoji svedok za svedoka? - Radionica Noe Treister, utorak, 21.8.2018.
Pozajmicom iz poznate pesme Pola Selina „Ashglori“: "Niko / ne svedoči za / svedoka", s jedne strane, i od preovlađujuće upotrebe svedočenja u mnogim disciplinama, s druge strane, na ovoj radionici postavljeno je pitanje kako u prikupljanju svedočenja učesnici mogu sami stvoriti upitnike o istorijskim događajima koji ih interesuju i obratiti se učesnicima tih događaja.

Radionica se zasniva na iskustvima stečenim u projektima Imenovati TO ratom i Svedočanstvo - Istina ili Politika: koncept svedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova u kojima je preko 200 intervjua urađeno sa učesnicima rata i antiratnim aktivistima. Radionica se sastojala od sastavljanja upitnika o istorijskim događajima i procesima.

https://www.volkskundemuseum.at/workshop_witness

https://www.facebook.com/events/234406600553120/

https://boem.postism.org/no-one-bears-witness-for-the-witness/

 

Kuratorsko vođenje kroz izložbu sa Noom Treister - Kurator, subota. 25.8.2018.