Ana Bunjak

 

Ana Bunjak je audiovizuelna umetnica iz Srbije, rođena 23. Septembra 1992. u Beogradu. Diplomirala je dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umtnosti u Beogradu na kome trenutno pohađa master studije Teorije dramskih umetnosti i medija.  Klasično muzičko obrazovanje iz oblasti klavira i muzičke teorije odvelo ju je u sferu muzičke kompozicije, što se kasnije proširilo na različite zvučne i pozorišne forme. Uglavnom radi u polju pozorišne muzike, sound arta i audiovizuelnih instalacija.  Kao kompozitor i dizajner zvuka radila je na predstavama  sa repertoara beogradskih pozorišta kao i na nezavisnim pozorišnim projektima. Kao muzičar je bila deo mnogih eksperimentalnih projekata koji spajaju različite umetničke discipline, a u istraživanju se najviše bavi jezikom izvođačkih umetnosti.

 

Izjava umetnika

 The 20th Century Fugue je rad razvijen kao deo serije grupnih izložbi u okviru internacionalnog projekta „Svedčanstvo: istina ili politika”. Projekat se bavi procesom svedočenja u kontekstu ratova u Jugoslaviji tokom devedesetih koji su doveli do njenog raspada.

Glavni ideja instalacije je da oslika kompleksno informaciono polje sačinjeno od različitih tokova informacija koje je dostupno danas, nakon više od dve decenije, a tiče se toka ratova i njihovih posledica.

Osnovnu građu korišćenu za stvaranje muzičke kompozicije čini dokumentarni material koji se većinski sastoji od snimnjenih svedočanstava ratnih veterana, ali i od izjava novinara aktivnih u tom periodu, analitičara, novinskih i televizijskih isečaka, kao i materijala sa savremenih elektronskih medija. Svaka tematska celina u okviru dokumentarnog materijala semplovanjem postaje virtuelni instrument, određeni glas u okviru kompozicije. Proces komponovanja  je baziran na sučeljavanju različitog muzičkog i semantičkog materijala u formi inspirisanom oblikom barokne fuge koristeći savremena izražajna sredstva. Srž koncepta instalacije je mešavina prošlosti i sadašnjosti i njihova veza. Kompozicija inspirisana starom muzičkom formom, sačinjena od snimaka svedočanstava nastalih u različitim trenucima u prošlosti, provučena kroz filter moderne muzičke produkcije je stavljena u savremen kontekst percepcije i time zaista postala fuga dvadesetog veka.

The 20th Century Fugue ima za cilj da pokrene process preispitivanja izvora informacija i uticaja koji imaju udeo u formiranju stava. Ovo je poziv na kritički osvrt i proveru perspektive u potrazi za istinom.

 

Ana Bunjak

Izložba

 

 

Predhodni radovi