Marianna Lula

 

 

Iula Marzuli je umetnica koja se bavi prvenstveno poezijom, zvukom i pokretom. Suosnivačica je kulturnog udruženja “Alauda”, i promoviše aktivnosti o kulturnoj razmeni, i razvija umetičku promociju i produkciju.

Marijana Fumaj je filmski stvarateljka i dokumentaristkinja. Suosnivačica je kulturnog udruženja RecMovie, i radi na projektima koji uključuju pisane tekstove, transmedijsko pripovedanje, multimedijske i nstalacije i performanse.

 

 

Izjava umetnika

 

Past isPresent je instalacija, horskaakcia razvijena na tri nivoa: zvuk, video i dodir. Zvuk i slike su sastavljene od sećanja umetnika koji su takođe svedoci. Pesme, muzika ili lične priče: umetnici pružaju nov život i novo značenje iskustvu konflikta. Taktilno iskustvo je dato kroz ekran sačinjen od različitih tkanina i materijala. Različite perspektive koje ujedinjuju istu istoriju. Snimci svedočenja umetnika biće projektovani na ekranu i ljudi su podstaknuti da ih dodiruju.

Svaki glas je deo mozaika koji predstavlja našu zajedničku istoriju. Svaki glas je suviše važan da bi bio zaboravljen; da bismo ga znali i da bismo pojačali kritički pristup dominantnim verzijama istorije.

Svako svedočenje u Past is Present je sakupljeno kroz So Close So Far, projekat koji su realizovale Marianna Fumai (Rec Movie) i Iula Marzulli (Alauda). Reč je o kulturnoj i umetničkoj akciji fokusiranoj na deljenju sećanja sa ciljem stvaranja slobodne onlajn arhive ličnih narativa umetnika koji su iskusili rat.

 

Marianna Fumai
Iula Marzulli

Izložba

 

 

 

Predhodni radovi