Nikola Radić Lucati, likovni umetnik, postdiplomac akademija u Beogradu i Jerusalimu,preavao medijsku umetnost na “Bezalel” akademiji umetnosti u Jerusalimu, fotografiju na“Kamera Obskura” i “Kališer” koledžima u Tel Avivu. Redovno izlaže, mnoge od svojih izložbije posvetio ideji prava manjina na interpretaciju i reprezentaciju sopstvane istorije.

 

 

 Među novijimi zložbama su:

"Radio svedok", galerijaBoccanera, Trento, LegatČolaković, MSU Beograd  

"Datum isteka", na izložbi "Aktopolis" Geteinstituta, Izložbeni prostor grada Beograda, Resavska

"Oktobar 41", sa CIEH-Centrom za istraživanje i edukaciju o Holokaustu, Istorijski arhivgrada Beograda, Istorijski arhivgrada NovogSada, galerija Sinagoga, Narodni muzej Niš, Spomen park 21 Oktobar, Kragujevac

"Nedovoljnost", 2015 - o investicionoj politici u post genocidnom ekonomskom prostoru, na izložbi "Rezolucija 827", Stedelijk Museum Buro Amsterdam

"Kondenzat", 2014 - o posledicama projekta "Južnitok",  naizložbi "Nevidljivonasilje", u MSU Beograd, ARTIUM Vitoria Gasetiz i Salzburger Kunstverein.

“Skup na boravišta”, 2013 - u UK Parobrod, o ulozi Kraljevine Jugoslavije u stradanju “Kladovskog transporta”.

“Predvidljivi I shodi” 2012 - o istoriji arhitekture Beograda kao dela politike totalitarnih ideologija - izloženana “Europe. South East - Recorded Memories” Muzej Fotografije Braunschweig, i drugde, u organizaciji Goethe instituta, deo rada izložen nakonferenciji o Starom Sajmištu Hboell fondacije u “DomuVojske”, Beograd,“Groznica – numizmatička vrednost” 2013 - na “Vot ken you mach” izložbi u Kunsthaus Dresden, i u MWW Wroclaw,  o uklanjanju dokaza o zločinima okupatora 1944 u Beogradu, zasnovano na istraživanju Dr Milovana Pisarija,

“Zapis” 2012 - o masakru Jevreja u Rakovici 1941, u KC Grad, Beograd, zasnovano na istraživanju Dr. Milovana Pisarija,

“Rusalka” 2012 – sa Rafalom Jakubovičem, UBSM galerija, Beograd - o kulturnim i mitološkim korenima odnosa savremene kulture i komemoracije Holokausta,

“Das Seine - Forschungsprojekt” 2011 – sa Rafalom Jakubovičem, Piekary galerija, Poznan, Kunsthaus Dresden, i u MWW Wroclaw  - o ulozi arhitekata u završetku arhitekture humanističkog modernizma u Izraelu i Jugoslaviji. 

Javno aktivan, piše i predaje o pitanjima medijske reprezentacije manjina, (saradnik Romskog edukativnog kreativnog centra, podržanog od Rosa Luxemburg fondacije), izlagač i učesnik na konferenciji Heinrich Boellfondacije o Starom Sajmištu, predavao o “Reprezentacijama Holokausta” u KC Rex, i zajedno sa Dr Milovanom Pisarijem o “ Političkoj upotrebi prošlosti – istorijskom revizionizmu u post-jugoslovenskom prostoru” - u Novom Sadu, na simpozijumu u organizaciji AKO – Alternativne kulturne organizacije, Predavanje “O istoriji okupacionog sistema logora u Beogradu” na Julius Paltielsseminaru, Trondhajm, sa “Grupom 484”, KC Rex, Beograd. 2014 – Program predavanja i radionaica “Fotografija i arhitektonska artikulacija memorijalnog prostora” na DIA – Dessau Insttute of Architecture i “Projekcije rasne i društvene depolitizacije manjina u Srbiji”, Romski edukativni kreativni centar.www.nikolaradiclucati.com

 

Izjava Umetnika

"Radio-svedok" je predlog rada sačinjenog od izjava i javnih nastupa 152 veterana ratova 90-tih i njihovih svedočenja data dobrovoljno  projektu "Imenovati to ratom". Ovaj materijal je predložen kao centralni deo radijskog programa, u kome će svedočenja učesnika ratova biti predstavljena u kontekstu drugih svedoka, sećanja i sadržaja, organizovanih povremenskim i geografskim referencama, kako bi bilo moguće povezatiih u segmente koji će ovom istorijskom, ali i socijalnom radio-dokumentarnom programu dati dubinu i dinamiku blisku živom programu. Dodatna istraživanja, snimanja i razgovori, kao i sakupljanje dodatnog materijala o svakoj lokaciji u periodu na koji se odnose svedočenja formiraju povezane narativno-istorijske celine. Ove celine su delovi radio-programa zavisni od dostupnosti i spremnosti učesnika rata da svedoče. Vizuelni materijal se koristi u web-prezentaciji programa i na izlaganjima, i sastoji se od fotografija, svedočenja, videa i tekstova autora rada.

Svedočenja sa njihovim pratećim i vizuelnim materijal I masu predstavljena u formi međusobnih dijaloga I skaza, vizuelnih i zvučnih zapisa i podataka, na nepristrasan, depolitizovan način, kao Informaciono polje pripremljeno da bude deo materijala u procesu dijalogičkog proučavanja, refleksije i interpretacije. Izjave svedoka su tretirane kao vredan naučni, istorijski i kulturološki izvori, i biće predstavljene u originalnom kontekstu, poštujući integritet rečenica i iskaza.

 

Nikola Radić Lucati

 

Predhodni radovi