Biografija

Katarina Šević (rođena u Novom Sadu, studirala u Budimpešti, živi u Berlinu) se bavi temama veze umetnosti, dizajna i društva, spitivanjem normativnih istorijskih narativa. Njen rad je najčešće formulisan kroz grupe objekata i prateće performativne situacije, u kombinaciji sa tekstom ili naracijom. Izlagala je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama: OFF Biennale Budapest, Le 19 CRAC, Monbelliard; acb Gallery, Budapest; Play Time / Les Ateliers de Rennes, Rennes; New Museum, New York; Secession, Vienna; Kunsthalle Budapest; The Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade; 21Haus, Vienna; OSA Archive, Budapest; Kunstlerhaus Bethanien, Berlin; Apexart, New York...

Izjava umetnika

Rad Katarine Šević predstavlja (lično) istraživanje o arhivima dnevnih i nedeljnih listova izdavanih ranih '90ih u Srbiji. Istraživanje će se baviti kako trenutnim, fizičkim stanjem ovih arhiva, tako i njihovim potencijalom u razmatranju društvene interpretacije političkih dešavanja ranih '90ih i naknadog sećanja na isti period. Jedan od ciljeva je da se svedočanstva (iz arhiva intervjua sa ratnim veteranima i anti-ratnim aktivistima, snimljenih u okviru projekta „SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA“) povežu sa realnošću koja je bila predstavljena u medijima '90ih (dnevnim novinama, nedeljnicima).