Logo

Publikacije

Projekat je koristio dva glavna mesta za objavljivanje: feljton sa 40 nastavaka u beogradskom dnevnom listu „Danas“ i informativne kampanje OBCT-a.

Publikacija u Danasu

Feljton sa 40 nastavaka objavljen je u beogradskom dnevnom listu „Danas“ distribuiranom u Srbiji, dostupnom i u regionu, u tiražu od 6.000 primeraka. U feljtonu je objavljen izbor tekstova sa konferencijskih nastupa, čime je omogućeno javnosti da sagleda širinu i dubinu razgovora održanih na konferencijama o konceptu svedočenja uopšte i posebno u jugoslovenskim ratovima. Teme su se kretale od analize predstavljanja Holokausta u poeziji nakon Drugog svetskog rata kao modelu komemoracije YU-ratova, preko komemoracije kroz ljudska prava do istorijskog svedočenja o disidentima i konvertitima. Publikacija je uključivala i svedočenja iz prve ruke i analitičke članke.

 

 

Feljton 01 Petar Bojanić

Feljton 02 Petar Bojanić

Feljton 03 Petar Bojanić

Feljton 04 Bertran Badiu

Feljton 05 Bertran Badiu

Feljton 06 Bertran Badiu

Feljton 07 Bertran Badiu

Feljton 08 Bertran Badiu

Feljton 09 Bertran Badiu

Feljton 10 Bertran Badiu

Feljton 11 Bertran Badiu

Feljton 12 Bertran Badiu

Feljton 13 Edisa Gazetić

Feljton 14 Edisa Gazetić

Feljton 15 Edisa Gazetić

Feljton 16 Edisa Gazetić

Feljton 17 Đokica Jovanović

Feljton 18 Đokica Jovanović

Feljton 19 Đokica Jovanović

Feljton 20 Đokica Jovanović

 

Feljton 21 Đokica Jovanović

Feljton 22 Đokica Jovanović

Feljton 23 Đokica Jovanović

Feljton 24 Đokica Jovanović

Feljton 25 Ramiz Huremagić

Feljton 26 Ramiz Huremagić

Feljton 27 Ramiz Huremagić

Feljton 28 Ramiz Huremagić

Feljton 29 Sunčana Roksandić Vidlička

Feljton 30 Sunčana Roksandić Vidlička

Feljton 31 Sunčana Roksandić Vidlička

Feljton 32 Dragomir Olujić Oluja 1

Feljton 33 Dragomir Olujić Oluja 1

Feljton 34 Dragomir Olujić Oluja 1

Feljton 35 Dragomir Olujić Oluja 1

Feljton 36 Dragomir Olujić Oluja 2

Feljton 37 Dragomir Olujić Oluja 2

Feljton 38 Dragomir Olujić Oluja 2

Feljton 39 Dragomir Olujić Oluja 2

Feljton 40 Dragomir Olujić Oluja 2

 

Informativna kampanja OBCT-a za podizanje znanja o jugoslovenskim ratovima kao delu zajedničke evropske istorije

Kao što je planirano, informativna kampanja OBCT-a rezultirala je redovnim objavama postova i članaka sa pregledom raznovrsne literature o studijama sećanja u ex- i post-jugoslovenskom vremenu, koje su proizveli lokalni naučnici, čime su doprineli integraciji u šira evropska akademska promišljanja o kulturnom nasleđu iz rata. Luka Zanoni, glavni urednik OBCT-a, dogovorio je sa Marcom Abramom, Chiarom Sighele i Luisom Chiodi urednički plan za informativnu kampanju, olakšavajući kad god je trebalo relevantno angažovanje samostalnih saradnika OBCT-a. Nekoliko analitičkih članaka na italijanskom i engleskom jeziku napisali su Marco Abram i drugi saradnici OBCT-a, koji su pokrivali vesti i događaje koji se tiču uspomena na jugoslovenske ratove u regionu Jugoistočne Evrope, ali i istraživanja odnosa između evropskog memorijskog okvira i lokalne dinamike.

IT: https://www.balcanicaucaso.org/Progetti/Testimony-Truth-or-Politics

EN: https://www.balcanicaucaso.org/eng/Projects2/Testimony-Truth-or-Politics

Da bi sadržaji svedočenja bili rašireni u italijanskoj/evropskoj javnoj sferi, predstavnica za štampu u OBCT-u, Nicole Corritore, distribuirala je nekoliko pripremljenih novinskih vesti u štampi sa kojom je OBCT u kontaktu o novim publikacijama u informativnoj kampanji OBCT-a i redovno objavljivala sadržaje svedočenja na društvenim mrežama OBCT-a na ITA i ENG, sa oko 50.000 pratilaca.

Informativna kampanja na vebstranici OBCT-a dostigla je 17.141 pregled stranice (Google analitika za mart 2018. godine).

 

Pored postavljanja publikacija na svoju vebstranicu, OBCT je koristio različite inicijative za distribuciju projekta. Na primer, u junu 2017. godine Marco Abram je prisustvovao 1. konferenciji "Associazione Italiana di Public Histori" / 4. IFPH godišnjeg programa konferencije u Raveni (Italija) i u diskusiji predstavio neke od najrelevantnijih aspekata projekta u radu "Javna istorija i evropsko sećanje: transnacionalni projekt sećanja na jugoslovenske ratove". Osim toga, pitanja koja su istraživana u projektu predstavio je Marco Abram u svom predavanju na Odseku za sociologiju i društvene nauke Univerziteta u Trentu. Neke analize su prenete u poglavlju "L'allargamento dell'UE, i paesi post-jugoslavi e la memoria dei conflitti degli anni novanta" već objavljenog toma knjige "La questione orientale. I Balcani tra integrazione e sicurezza" (Donzeli objavio 2018. godine).

 

U pripremi izložbe i u toku izložbenog perioda, OBCT je organizovao različite javne događaje na srodne teme sa ciljem da iskoristi druge značajne inicijative druge kako bi se dodatno povećala vidljivost projekta Svedočanstva i njegova specifična perspektiva, te da se ohrabri više ljudi da posete izložbu. Ovaj dodatni posao u podizanju svesti, koji je obavljen resursima izvan ovog projekta, obuhvatao je angažman u događajima kao što su prezentacije italijanskog prevoda knjige “Umetnost opstanka”, koju je realizovao bosanski umetnički kolektiv Fama, prikazivanje filmova vezanih za sećanje na jugoslovenske ratove (kao na primer "Dobre žene" Mirjane Karanović) i javne skupove sa ratnim svedočenjima kao što je susret sa Jovanom Divjakom koji je posetio Trento početkom decembra 2017. godine (susret je predstavila Marzia Bona za OBCT).